Stowarzyszenie ODNOWA Mirsk

Stowarzyszenie ODNOWA Mirsk

O nas

ODNOWA

Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mirsk ODNOWA jest inicjatywą osób pragnących polepszyć Naszą Gminę.
Mamy różne poglądy – polityczne także –  jednak dla dobra lokalnej społeczności potrafimy działać ponad podziałami. Stowarzyszenie zostało założone w 2017 roku.
Prezesem stowarzyszenia jest Karol Wilk.

 

 

Inicjatywy ODNOWY realizowane w ostatnich latach:

  1. jawność życia publicznego tj. nagrywanie sesji i głosowań Rady Miejskiej Gminy Mirsk (dostępne na kanale YouTube ODNOWY),

  2. likwidacja Straży Miejskiej jako służby nieefektywnej i drogiej,

    z zaoszczędzonych po likwidacji środków dofinansowanie Policji (dodatkowe patrole w określonym czasie, doposażenie sprzętowe),

  3. wsparcie Straży Pożarnej, powołanie koordynatora ds. sportu,

  4. aktywizacja młodzieży oraz oferta dla emerytów i rencistów,

  5. uregulowanie zasad publikacji w „Wieściach Mirska” tak, aby każdy mieszkaniec mógł być współtwórcą zamieszczanych tam treści,

  6. wraz ze stowarzyszeniem ZAKWISIE – dialog z kopalnią PRI BAZALT; ustanowiliśmy społecznych inspektorów mogących kontrolować przywożone do Rębiszowa odpady.

 

Postaw na ODNOWA

Promocyjny

Dołącz do nas